Hlídejte ovzduší na pracovišti

Napsal Silvestr Stálý. Posted in Top odkazy

Je tomu ještě pár let zpět, kdy se skoro vůbec nelpělo na čistém vzduchu v průmyslu. Díky tomu mnoho zaměstnanců trpělo na astma a jiná plicní onemocnění. Postupem času se situace zcela změnila a moderní technologie a filtrační systémy umožnili boom průmyslových odsávání. Moderní vzduchotechniky jsou schopny vyčistit z nasávaného vzduchu všechen prach, a dokonce i zárodky plísní a hub.

Filtrace prachu

Legislativa o ovzduší na pracovišti

Abych dokázal vážnost celého problému, dokládám příslušnou normu ČSN EN 481, která se zabývá kvalitou a monitorováním ovzduší na pracovišti. Tato norma kromě jiného určuje konvence pro odběr vzorků velikostní prachu (frakcí), které jsou dále použity pro hodnocení účinků polétavého prachu na lidský rganismu, respektive plíce. Pro hodnocení stavu ovzduší na pracovišti se používají tyto kategorie:

  • vdechovatelná (celková prašnost),
  • thorakální frakce,
  • respirabilní frakce.

Kategorizace velikosti prachu

Polétavý prach je velmi nebezpečný díky různých rozměrům. Ty nejmenší a nejostřejší částice vniknají hluboko do plicních sklípků, kdežto velké částice jsou společně s hlenem vykašlány z plic. Pro lepší orientaci je prach kategorizován na:

  • Třída L - nízké riziko pro běžný prach ve stavebnictví.
  • Třída M - střední riziko, použití převážně na nebezpečný prach vznikající při broušení dřeva.
  • Třída H - vysoké riziko nebezpečného prachu, například AZBEST. Další třídy vysavačů dle normy ATEX se rozlišují podle typu výbušnosti materiálu.

Filtrace prachu

Průmyslové odsávání a filtrace vzduchu

Odsávání, zjednodušeně vzduchotechnika je soubor potrubí a zařízení, sloužící k odsávání nebezpečného prachu a jeho čištění. Odsávání je je zařízení, které vzduch s prachem nasaje, žene jej přes nejrůznější filtry od hrubých až po jemné a následně vzduch buď vypustí ven nebo se o úpravu postará vzduchotechnika. V kontext usp rachem je důležitá filtrace prachu, tedy jeho zychycení, vyfiltrování a vypuštění zpět. Průmyslová filtrace je v dnešním průmyslu již nezbytností a díky Vaši zaměstnanci, ostatně i vy jste poblíž těmto zdrojům nebezpečného prachu každý pracovní den.

Přidat komentář

Bezpečnostní kód
Obnovit